UKÁZKOVÉ TRÉNINKOVÉ JEDNOTKY

Cílem je ukázat, že specifický brankářský trénink je potřeba na každé výkonnostní úrovni. Proto chceme dát možnost, aby si ho mohlo vyzkoušet co nejvíc mládežnických brankářů.

BRANKÁŘSKÉ BLOKY

V jednotlivých cvičeních zapojujeme i prvky věnované taktice tak, aby brankáři věděli kdy v zápase správně použít jednotlivé prvky z tréninku. Tréninky probíhají dle naší koncepce.

DŮLEŽITOST BRANKÁŘSKÉHO TRÉNINKU

Pozice brankáře je zcela odlišná od té hráčské. Řemeslo brankáře vyžaduje úplně jiný, specifický trénink než ten, který probíhá v klubech s hráči.

PROČ SE PŘIDAT K NÁM

Vlastní tréninková koncepce je sestavena na základě zahraničních stážích, které jsme absolvovali. Vlastníme moderní tréninkové pomůcky.

KDO JSME A PROČ TO DĚLÁME

Brankářská akademie vznikla za účelem nabídky brankářských tréninků, a to na úrovni, kde je tento servis zcela nedostačující. Jedná se hlavně o úroveň divizního, krajského nebo okresního fotbalu.

ÚSPĚCHY A REFERENCE OD NAŠI SVĚŘENCŮ

Největší zásluhu na zlepšení výkonnosti mají samotní brankáři. Těmi nejdůležitějšími aspekty jsou vůle, vytrvalost, pracovitost, odhodlání a maximální nasazení.