Brankářská specializace

Brankářská specifikace vzniká převážně již od kategorie U-10. Řemeslo brankáře je zcela odlišné od toho hráčského. Pozice brankáře je specifická, proto je potřeba tomu přizpůsobit i samotný brankářský trénink, který je naprosto odlišný od toho hráčského, a to jak svým zaměřením, tak obsahovou náplní. Výsledkem dlouhodobého brankářského tréninku by mělo být jak různými technikami chytání zabránit obdržení gólu. Hráčsky trénink je naopak zaměřený na to, jak góly dávat. Proto si myslíme, že hráčský trénink je pro specifický rozvoj brankáře zcela nedostačující.  Více o zaměření, obsahu, odlišnosti a důležitosti brankářských tréninků najdete v sekci „Důležitost brankářského tréninku“.

Možná se Vám bude zdát, že si „ohříváme vlastní polévku“, ale pravda je taková, že jestli se chce brankář ve svém řemesle opravdu zlepšovat, brankářský trénink je nevyhnutelný. Tímto v žádném případě neshazujeme důležitost týmového tréninku – naopak, je nesmírně důležitý – střelba z různých pozic, standardní situace, zápasové situace, simulované zápasy, rozehrávka nohou a rukou, atd.. Tímto se brankář aktivně zapojuje do tréninkového procesu, vnímá a vyhodnocuje různé zápasové situace, atd… Otázkou ale zůstává, kdo dá brankáři odbornou, kvalifikovanou, zpětnou vazbu k tomu, jak tyto situace vyhodnocuje, jestli zaujme při standardních situacích správné postavení, jestli má správné postavení při různých střeleckých cvičeních, jestli je jeho technika chytání jednotlivých balonů správná, atd… Divili byste se, že mladí brankáři, a to ve velkém počtu, neumí ani technicky správně rozehrát rukou, a to jak po zemi, tak ani vyhazováním. To, že tuto techniku neovládají není jejich vina. Problém je ten, že jim to nikdo nikdy správně nevysvětlil, tudíž není možné, aby bylo provedení jakékoliv brankářské techniky správné. Největším problémem ale je, že brankáři se formují sami a to tak, jak jim je to přirozené – bohužel je to ve velké míře hlavně po technické stránce nesprávně. Tím vzniká množství zlých návyků a zlozvyků, které se velmi těžce opravují a odstraňují…

Když se zaměříme na střelecké cvičení z různých pozic, velmi důležitým, možno až nejdůležitějším faktorem je správné postavení brankáře. Toto ve velké míře ovlivňuje a rozhoduje o tom, zda-li brankář střelu chytne nebo nikoliv. Naučit správnému postavení je celkově velmi těžká úloha. Naproti tomu, vysvětlit a ukázat brankáři správnou pozici při vykrývání uhlů nebo výšky jeho postavení není vůbec nic složitého. Možná Vás překvapí, že na to existuje velice jednoduchý a lehce pochopitelný „vzorec“. Od tohoto se může brankář aspoň „odpíchnout“ a dát sám sobě zpětnou vazbu (například při týmovém tréninku), jestli bylo jeho postavení při střelbě správné nebo nikoliv. Jak už jsme popisovali, k tomu, aby se brankář následně naučil správnému postavení je velmi dlouhá cesta, která se ale dá urychlit specializovaným brankářským tréninkem, kde brankář dostává ihned po provedení zpětnou vazbu ke konkrétním cvičením. Správné postavení brankáře je jenom jedna z mnoha různých problematik brankářského řemesla.