Servis chceme poskytovat na co nejvyšší možné úrovni tak, aby měli brankáři podobnou startovací čáru jako brankáři ve vrcholových klubech a týmech.

Naším cílem a zároveň snahou bylo zabezpečit tento chybějící a specifický servis na úrovni výkonnostního fotbalu a to všem brankářům kteří o něj projeví zájem a mají ambice se zlepšovat. Servis chceme poskytovat na co nejvyšší možné úrovni tak, aby měli brankáři podobnou startovací čáru jako brankáři ve vrcholových klubech a týmech. Také bychom rádi změnili všeobecný pohled na důležitost brankářského tréninku, a to na jakékoliv úrovni, jelikož jsme přesvědčeni, že hráčský trénink je pro brankáře naprosto nedostačující.

Jsme přesvědčeni, že talent se NErodí jenom ve vrcholových klubech. Naopak, i na krajské nebo okresní úrovni je mnoho mladých talentů. Rozdílem však je, že ve většině profesionálních klubů se s brankáři specificky pracuje a tím se jejich potenciál a talent rozvíjí. Na krajské a okresní úrovni je ve většině klubů post brankáře opomíjen, to znamená, že brankář nemá příležitost svoje nadání a talent rozvíjet a posouvat ho dál. Vizí je dokázat, že i v menším nebo průměrném klubu může  do budoucna vyrůst brankář na profesionální úrovni, dostane-li se mu toho nejdůležitějšího, a to specifického brankářského tréninku.

Brankáře chceme nejenom trénovat a zlepšovat jejich fyzické dovednosti, ale ukázat jim i správný přístup a odpovědnost k jejich řemeslu jako takovému. Hodnoty vidíme v postupném budování silné značky, která bude stát na mladých brankářích a zároveň bude odrazem naší společné a dlouhodobé spolupráce. Vaše úspěchy budou zároveň těma našima, v tom vidíme sílu a hodnotu investovaného času, prostředků a hlavně úsilí.