Jak zmiňujeme v sekci „důležitost brankářského tréninku“ máme za to, že brankářský trénink je potřeba absolvovat aspoň jedenkrát v týdnu. Týmové tréninky jsou minimálně 2 a vícekrát za týden, kde se může brankář zapojit. V tomto případě doporučujeme, abyste souhlas s uvolněním k brankářskému tréninku probrali s Vaším hlavním trenérem, který Vám určitě rád vyjde vstříc, jelikož bude vědět, že to je, jak v rámci specifického rozvoje brankáře, tak i pro celý tým dobrá a správná volba.

Ano, navazují. Ve věkové kategorii, na kterou se zaměřujeme, a to U10 – U15 je obsahová náplň vždy stejná. Jelikož každá technika má své postupy a návaznosti k tomu, aby se naučila správně (nelze ji naučit „ze dne na den“), aplikujeme cvičení od začátečníků přes další různé výkonnosti až po „top“ úroveň.  Když jste našimi pravidelnými a stálými klienty vězte, že rozdíly jsou v obtížnosti, nastavení a provedení jednotlivých technik a následně zapojování dalších technik nebo koordinačních prvků chytání. V praxi to znamená, že méně obtížné navazuje na obtížnější, atd… Nemusíte se bát, že by brankář trénoval „to samé“ a ne té samé, pro ně už lehké úrovni dokola. Jelikož se snažíme „suplovat“ chybějící brankářské tréninky v klubu, vycházíme z toho, jako kdybychom tréninky pro tyto kluby připravovali. Název podzimní blok nebo jarní kurz vycházejí jenom z toho, aby bylo jasné, o jaké období a jaký počet tréninků se jedná. Není to tak, že by byl jeden blok výslovně zaměřen jenom na 1-2 specifické činnosti. Bloky na sebe jednoduše navazují tak, aby se brankáři výkonnostně a komplexně posouvali vpřed. Dle jejich výkonnosti a progresu určujeme skladbu a náročnost  jednotlivých cvičení a jejich provedení. Problematika, počet a obtížnost jednotlivých specifických činností brankáře jsou v takovém množství, že se musí učit, trénovat a zdokonalovat doslova „celý život“ a určitě se nedají zvládnout absolvováním jednoho bloku/kurzu.

Další informace najdete v sekci „brankářské bloky“.

Výkonnost mladých brankářů a brankářek určuje vždy jenom trenér, kterému toto přísluší. Na základě jeho vyhodnocení budete zařazeni do takové skupiny, která Vás nebude „brzdit“, naopak měla by Vás výkonnostně posunout dále. Výsledkem naší práce by měl být Váš viditelný progres, pokrok a posun vpřed. Proto je i v našem zájmu, abyste byli zařazeni do pro Vás optimální skupiny a to jak věkově (skupiny by od sebe neměly být starší než jeden rok), tak i kvalitativně. Jestliže jste na svůj věk výrazně vyspělejší (fyzicky, technicky, atd) budete po objektivním posouzením trenéra zařazeni do skupiny starších brankářů nebo do kvalitou vyšší skupiny. Skupiny brankářů jsou vždy od 3 do 5 na jednoho trenéra.