TERMÍN UKONČENÍ PŘIHLÁŠEK JE KE DNI 14.1.2022

Cena a platba

Celková cena za 11 TJ (3 měsíce) je 4.400 Kč. Platba bude rozdělena na 3 části, a to po 1466 Kč měsíčně. Úhrady probíhají až na základě námi vystavené faktury, kterou Vám zašleme do e-mailu.

Popis zimního bloku

Informace k tréninkům

Tréninky probíhají dle naší koncepce. Všichni naši trenéři abslovují pravidelné školení, abychom mohli ručit za kvalitu našich služeb. Dbáme na individuální přístup. Tréninková jednotka trvá vždy 60-90 minut, a to v návaznosti na věkovou kategorii dané jednotky. Snažíme se najít rozumný kompromis mezi profesionalitou a zábavou, abychom u mladých brankářů prohloubili vztah k tomuto řemeslu.

Tréninkové skupiny

Tréninkové skupiny budou rozděleny dle věku a kvality. Ve skupině bude maximálně 4-5 brankářů na jednoho trenéra.

Registrace

Registrovat se můžete skrze náš formulář. Stačí vyplnit základní informace a přihlášku odeslat. Jako potvrzení slouží automaticky vygenerovaná odpověď, která Vám dorazí e-mailem. Přihlásit se lze nejpozději do 14.1.2022 včetně.

Omezená kapacita

Vzhledem k vytíženosti UMT máme k dispozici ve většině areálů pouze jednu tréninkovou jednotku. Omezený je také počet našich trenérů. Maximální počet brankářů na jednotlivých místech bude pouze 8. Berte na to, prosím, zřetel. Upřednostněni budou zájemci, kteří se přihlásí jako první.

Další informace

Přihlásit se dá pouze na celý blok. V případě neúčasti si můžete trénink nahradit buď v jiný čas nebo na jiném místě. Přihlašujete se vždy na jedno konkrétní místo v daný den a čas, nikoliv na více míst v různých dnech a časech.

Peníze za neabsolvované tréninky Vám nebudou vráceny.